05 d’abril 2006

Qüestió de Fe !!!

Déu és la resposta ...
... a les preguntes sense resposta.


Axioma de collita pròpia