17 d’abril 2006

La vida és...

Life is what happens to you while you're busy making other plans...

La vida és el que et va succeint mentre estàs ocupat fent d'altres plans...