27 d’abril 2006

Més saviesa popular...

S'atrapa abans un mentider que un coix.


Dita popular Catalana.