16 d’agost 2006

Neurona Vs. Univers

Aquesta és una imatge microscòpica de tres neurones de ratolí (dues vermelles i una groga) i les seves interconnexions.Aquesta imatge és una simulació generada per ordinador de com l'univers es va crear i desenvolupar (representa l'estat actual) on es poden veure un grup de galàxies (color groc) envoltades per milers d'estrelles i d'altres galàxies.
Aquesta és la fotografia i text original publicat al New York Times.