08 de juliol 2006

Fer o no fer...

Si creus que ho pots fer...
Prova de fer-ho!!!

Si creus que no ho pots fer...
No hi pensis més.